Nơi đăng ký khám chữa bệnh

Danh mục Nơi đăng ký khám chữa bệnh cho phép quản lý danh sách các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế… khám chữa bệnh theo BHYT, phục vụ cho phân hệ Bảo hiểm.

Hướng dẫn nghiệp vụ

Khai báo từng đơn vị khám chữa bệnh

Vào menu Danh mục\Nơi đăng ký khám chữa bệnh.

Nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin của nơi đăng ký khám chữa bệnh:

  • Tên đơn vị KCB: nhập tên đơn vị nơi khám chữa bệnh muốn khai báo.
  • Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện: chọn địa điểm mà nơi khám chữa bệnh trực thuộc.
  • Mã số: nhập mã số của nơi khám chữa bệnh.
  • Khi tích Cho phép đăng ký: chương trình cho phép người dùng đăng ký được đơn vị khám chữa bệnh này.

Nhấn Cất.

Nhập khẩu danh sách đơn vị khám chữa bệnh từ tệp Excel

Trên Danh sách nơi khám chữa bệnh, nhấn Tiện ích\Nhập khẩu.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Lưu ý

Có thể cho phép/không cho phép đăng ký hàng loạt đơn vị khám chữa bệnh.

Chọn các đơn vị khám chữa bệnh cần thay đổi trạng thái. => Có thể sử dụng phím Ctrl + Click chuột để chọn các vị trí công việc cách nhau hoặc phím Shift + Click chuột để chọn các vị trí liền nhau.

Nhấn chuột phải và chọn Cho phép đăng ký hoặc Không cho phép đăng ký.

Có thể sửa lại thông tin hàng loạt cho các đơn vị khám chữa bệnh đã có trên phần mềm bằng cách:

Xuất khẩu danh danh sách các đơn vị khám chữa bệnh cần sửa ra tệp excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây .

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.