Biểu tính thuế TNCN

Hệ thống đã thiết lập sẵn danh mục biểu tính thuế thu nhập theo tháng và theo năm, phục vụ cho việc tạm tính thuế TNCN hàng tháng và quyết toán thuế TNCN vào cuối năm cho nhân viên trong đơn vị.

Lưu ý:

Nhân sự không thể chỉnh sửa các thông tin trong biểu tính thuế thu nhập.

Lựa chọn Biểu thuế theo để chuyển chế độ xem biểu tính thuế theo tháng hoặc theo năm.

Cập nhật 04/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.