Báo hỏng/báo mất tài sản

Cho phép quản lý tài sản thực hiện báo hỏng/báo mất tài sản sau khi thực hiện kiểm kê, kiểm đếm tài sản hoặc phê duyệt báo hỏng/báo mất tài sản của nhân viên.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Trường hợp nghiệp vụ

Báo hỏng/báo mất tài sản

Báo hỏng tài sản

Vào menu Tài sản, chọn tab Đang sử dụng

Chọn tài sản bị hỏng và nhấn Báo hỏng.

Khai báo thông tin báo hỏng tài sản.

Nhấn Đồng ý.

Báo mất tài sản

Vào menu Tài sản, chọn tab Đang sử dụng

Chọn tài sản bị mất và nhấn Báo mất.

Khai báo thông tin báo mất tài sản.

Nhấn Đồng ý.

Phê duyệt báo hỏng/báo mất tài sản

Phê duyệt báo hỏng tài sản

Sau khi nhân viên thực hiện báo hỏng tài sản trên Trang cá nhân, quản lý tài sản thực hiện phê duyệt yêu cầu.

Vào menu Báo hỏng/Báo mất và chọn tab Báo hỏng.

Nhấn đúp chuột vào tài sản để xem thông tin chi tiết tài sản.

Phê duyệt báo hỏng tài sản.

  • Xác nhận hỏng tài sản: Nhấn Xác nhận và nhập thông tin xác nhận báo hỏng tài sản, sau đó nhấn Hoàn thành.

  • Không xác nhận hỏng tài sản: Nhấn Không xác nhận và nhập lý do không xác nhận báo hỏng tài sản, sau đó nhấn Hoàn thành.

Phê duyệt báo mất tài sản

Sau khi nhân viên thực hiện báo mất tài sản trên Trang cá nhân, quản lý tài sản thực hiện phê duyệt yêu cầu.

Vào menu Báo hỏng/Báo mất và chọn tab Báo mất.

Nhấn đúp chuột vào tài sản để xem thông tin chi tiết tài sản.

Phê duyệt báo mất tài sản.

  • Xác nhận mất tài sản: Nhấn Xác nhận và nhập thông tin xác nhận báo mất tài sản, sau đó nhấn Hoàn thành.

  • Không xác nhận mất tài sản: Nhấn Không xác nhận và nhập lý do không xác nhận báo mất tài sản, sau đó nhấn Hoàn thành.

Lưu ý:

  • Những tài sản có trạng thái là Chưa sử dụng, Đang sử dụng hoặc Đề nghị thanh lý thì mới được phép báo hỏng, báo mất.
  • Sau khi báo hỏng hoặc xác nhận báo hỏng, tài sản sẽ được chuyển vào tab Hỏng và có trạng thái là Hỏng trên phân hệ Tài sản và tại tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên (nếu tài sản đã được cấp phát).
  • Sau khi báo mất hoặc xác nhận báo mất, tài sản sẽ được chuyển vào tab Mất và có trạng thái là Mất. Đồng thời tài sản sẽ bị xóa khỏi tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên (nếu tài sản đã được cấp phát).
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.