Báo mất/báo hỏng tài sản

Cho phép báo hỏng hoặc báo mất các tài sản đang sử dụng để yêu cầu xử lý các tài sản báo hỏng và mất một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn thực hiện

Báo mất tài sản

Trên trang cá nhân, chọn mục Tài sản.

Chọn tài sản muốn báo mất và nhấn Báo mất (hoặc nhấn chuột phải và chọn Báo mất).

Khai báo thông tin tài sản bị mất và đính kèm tài liệu (nếu có).

Nhấn Đồng ý. Thông tin sẽ được cập nhập lên ứng dụng Quản lý tài sản. Đồng thời, chương trình sẽ tự động gửi email thông báo cho người quản lý tài sản về việc có Nhân viên báo mất tài sản.

Lưu ý:

  • Nhân sự nhận được email thông báo là Người quản lý được thiết lập khi ghi tăng tài sản.
  • Email thông báo sẽ được gửi tới địa chỉ email cơ quan đã khai báo trên Hồ sơ của Người quản lý.

Báo hỏng tài sản

Trên trang cá nhân, chọn mục Tài sản.

Chọn tài sản muốn báo hỏng và nhấn Báo hỏng (hoặc nhấn chuột phải và chọn Báo hỏng).

Khai báo thông tin tài sản bị hỏng và đính kèm tài liệu (nếu có).

Nhấn Đồng ý. Thông tin sẽ được cập nhập lên ứng dụng Quản lý tài sản. Đồng thời, chương trình sẽ tự động gửi email thông báo cho người quản lý tài sản về việc có Nhân viên báo hỏng tài sản.

Lưu ý:

  • Nhân sự nhận được email thông báo là Người quản lý được thiết lập khi ghi tăng tài sản.
  • Email thông báo sẽ được gửi tới địa chỉ email cơ quan đã khai báo trên Hồ sơ của Người quản lý.
  • Với các tài sản báo hỏng, báo mất nhầm có thể hủy thông báo đã gửi bằng cách chọn tài sản và nhấn Hoãn.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.