[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép quản lý tài sản ghi nhận tài sản vào hệ thống để theo dõi và quản lý.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
Ghi tăng từng tài sản

Ghi tăng theo lô

Nhập khẩu tài sản
Lưu ý:
  • Trường hợp ghi tăng tài sản cho Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Văn phòng, Trung tâm, chương trình tự động tăng mã tài sản theo tài sản có mã lớn nhất tại cơ cấu tổ chức của tài sản.
  • Sau khi ghi tăng, tài sản sẽ được chuyển vào tab Chưa sử dụng và có trạng thái là Chưa sử dụng.
  • Trường hợp muốn cập nhật thông tin cho nhiều tài sản thì nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Trường hợp muốn ghi tăng tài sản có thông tin trùng với tài sản đã có thì chọn tài sản và nhấn Nhân bản.


Xem thêm