[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép quản lý tài sản đính kèm các tài liệu, biên bản liên quan đến tài sản, phục vụ cho việc lưu trữ thông tin.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Tài sản, chọn tab Tài liệu đính kèm.

2. Khai báo thông tin tài liệu đính kèm.
  • Nhấn vào biểu tượng để chọn file đính kèm. Tệp đính kèm phải < 10MB.

3. Nhấn Cất.


Xem thêm