[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép quản lý tài sản lập các chứng từ điều chuyển tài sản, đồng thời cho phép nhận các đơn điều chuyển tài sản từ chi nhánh, văn phòng khác về đơn vị mình.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Lập biên bản điều chuyển

Tiếp nhận tài sản điều chuyển


Xem thêm