Bộ lọc & Sắp xếp

Lọc theo Trạng thái

Bộ lọc theo Trạng thái bao gồm: Tất cả, Chưa hoàn thành, Đã hoàn thành.

Chương trình sẽ lọc ra các công việc có trạng thái trùng với trạng thái bạn lọc.

Lọc theo Công việc

Bộ lọc theo Công việc bao gồm: Của dự án Của tôi.

Nếu chọn:

  • Của dự án: Lấy lên toàn bộ công việc được gắn trên cột danh sách của dự án.
  • Của tôi: Lấy lên toàn bộ công việc được gắn trên cột danh sách trong dự án, đồng thời Người thực hiện là bạn.

Bộ lọc nâng cao

Chức năng này được áp dụng trên các phân hệ Việc của tôi, Việc liên quan tới tôi và tại tab Bảng, tab Danh sách của “Dự án”.

Giúp người dùng nhanh chóng lọc ra các công việc theo điều kiện mong muốn để tập trung xử lý các công việc đó.

Cách thực hiện

Tại phân hệ được áp dụng chức năng này, người dùng nhấn Bộ lọc nâng cao.

Tích chọn và nhập điều kiện muốn lọc.

Lưu ý: Có thể tích chọn nhiều điều kiện lọc cùng lúc, chương trình sẽ hiển thị danh sách kết quả thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện lọc.

Sắp xếp

Tùy theo phân hệ bạn lựa chọn sẽ có cách sắp xếp công việc khác nhau, như:

  • Trên phân hệ Nhóm/Phòng ban: Sắp xếp công việc theo Tên thành viên, Vai tròNgày tham gia.
  • Trên phân hệ Việc của tôi, Việc liên quan tới tôi, Dự án: Sắp xếp công việc theo Tên công việc, Người thực hiệnHạn hoàn thành.

Lựa chọn thứ tự sắp xếp Tăng dần hoặc Giảm dần.

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.