1. Trang chủ
  2. Công việc
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Công việc của tôi sắp đến hạn

Công việc của tôi sắp đến hạn

Giúp bạn nắm bắt được các công việc của bạn sắp đến hạn hoàn thành để sắp xếp kế hoạch thực hiện kịp thời.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phần hệ Việc của tôi sắp đến hạn.

Chương trình hiển thị những công việc mà bạn là người thực hiện.

Nhấn vào tên công việc để hiển thị giao diện chi tiết công việc.

Tại đây, bạn có thể thay đổi trạng thái của công việc từ Chưa hoàn thành sang Hoàn thành (hoặc ngược lại) bằng cách nhấn vào  để thay đổi.

Cập nhật 09/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.