Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nhanh giúp người dùng có thể tìm kiếm nhanh các công việc trong ứng dụng Công việc.

Trên ứng dụng Công việc, người dùng nhập giá trị tìm kiếm vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm ngay bên dưới thanh tìm kiếm.

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao giúp người dùng có thể tìm kiếm được các công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Trên ứng dụng Công việc, người dùng nhập giá trị tìm kiếm vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm ngay bên dưới thanh tìm kiếm. 

Nhấn Tìm kiếm nâng cao.

Giao diện Tìm kiếm nâng cao hiển thị, người dùng có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như:

 • Tìm kiếm các công việc chứa từ khóa tìm kiếm trong Tên công việc, Mô tả công việc, Bình luận công việc.
 • Tìm kiếm các công việc theo Người thực hiện công việc.
 • Tìm kiếm các công việc theo Người tạo công việc.
 • Tìm kiếm các công việc theo Ngày tạoNgày hoàn thành công việc.
 • Tìm kiếm các công việc theo Trạng thái thực hiện: Tất cả, Chưa hoàn thành, Hoàn thành.
 • Tìm kiếm các công việc từ các Dự án thuộc nhóm mà người dùng là thành viên.
 • Tìm kiếm các công theo Người liên quan của các công việc đó.
 • Tìm kiếm các công việc theo Thẻ được gắn với công việc đó.
 • Tìm kiếm các công việc có chứa Tài liệu đính kèm hay không có đính kèm.

Nhấn Tìm kiếm.

Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm. Người dùng có thể xem được Thời hạn hoàn thành của công việc, Thẻ được gắn vào công việc (nếu có).

Nhấn vào tên công việc để xem chi tiết nội dung công việc.

Ngoài ra, người dùng có thể:

Thay đổi nhanh Trạng thái của công việc. Ví dụ: Từ công việc Chưa hoàn thành sang Hoàn thành (hoặc ngược lại).

Nhấn Chỉnh sửa điều kiện: để thay đổi 1 số điều kiện tìm kiếm ban đầu mà không cần thiết lập lại điều kiện tìm kiếm từ đầu.

Nhấn Lưu thành báo cáo: để lưu lại kết quả tìm kiếm thành báo cáo của mình. Sau khi lưu điều kiện lọc thành báo cáo thì kết quả hiển thị trên danh sách báo cáo.

Nhấn Nhóm theo… để gom nhóm kết quả tìm kiếm theo 1 trong các nhóm sau:

 • Thời hạn: Thời hạn hoàn thành của công việc
 • Người tạo: Người tạo công việc
 • Ngày tạo: Ngày tạo công việc
 • Người thực hiện: Người thực hiện công việc
 • Dự án: Dự án chứa công việc đó

Cập nhật 09/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.