Công việc tôi đã giao

Giúp bạn quản lý được các công việc bạn đã giao cho người khác thực hiện.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Việc tôi đã giao.

Chương trình hiển thị các công việc bạn tạo và đã giao cho người khác thực hiện hoặc các công việc không phải bạn tạo nhưng là bạn giao cho người khác thực hiện.

Lưu ý:

  • Khi Thêm mới công việc, nếu công việc để trống Người thực hiện thì công việc đó sẽ không hiển thị trên báo cáo này.
  • Bạn có thể Nhóm báo cáo theo: Thời hạn, Ngày tạo, Người thực hiện, Dự án.
  • Nhấn vào tên công việc để hiển thị giao diện chi tiết công việc.

Tại đây, bạn có thể thay đổi trạng thái của công việc từ Chưa hoàn thành sang Hoàn thành (hoặc ngược lại) bằng cách nhấn vào để thay đổi.

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.