Xem thông báo

Sau khi công việc được giao, hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến công việc đã giao, hệ thống đều tự động thông báo tới cho người được giao việc và những người liên quan.

Cách thực hiện

Nhấn vào biểu tượng .

Nhấn vào nội dung thông báo để xem nội dung chi tiết.

Lưu ý: Có thể thiết lập các loại thông báo mà người dùng muốn nhận hoặc không muốn nhận bằng cách:

  • Trên giao diện thông báo, nhấn .

  • Chương trình ngầm định tích chọn toàn bộ các loại thông báo của nhóm Công việcNhóm/Phòng ban, người dùng có thể bỏ tích chọn với những loại thông báo không muốn nhận thông báo.
  • Nhấn Lưu để lưu thiết lập thông báo.

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.