1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Bổ sung thêm 4 báo cáo kế toán trên website AMIS

Bổ sung thêm 4 báo cáo kế toán trên website AMIS

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R37, chương trình bổ sung thêm một số báo cáo để quản lý có thể xem báo cáo kế toán được trên website

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R37: Khi quản lý muốn xem báo cáo thì phải cài phần mềm AMIS ACT 2.0 ở máy tính để thực hiện xem báo cáo trên phần mềm.
  • Từ phiên bản R37 trở đi: chương trình bổ sung thêm một số báo cáo trên web để quản lý có thể xem báo cáo trực tiếp trên website mà không cần phải mở ứng dụng kế toán dưới desktop để xem

1. Vào ứng dụng Kế toán trên website, chọn Mở dữ liệu 

2. Chọn Tất cả báo cáo, hiển thị danh sách báo cáo.

Lưu ý:
Tại phiên bản R37, MISA bổ sung thêm 4 báo cáo.

  1. Sổ chi tiết bán hàng (Thống kê theo khách hàng)
  2. Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
  3. Chi tiết công nợ phải thu khách hàng
  4. Phân tích công nợ phải thu quá hạn

Người dùng chỉ có quyền xem báo cáo trên web khi có quyền xem báo cáo trên máy tính.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.