1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R37
 5. Bổ sung thêm trường Số lượng đã giao trên mẫu đơn đặt hàng

Bổ sung thêm trường Số lượng đã giao trên mẫu đơn đặt hàng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R37, chương trình cho phép lấy được thông tin Số lượng đã giao trong nguồn dữ liệu để sửa mẫu trên các mẫu in đơn đặt hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R37: Hiện nay một số đơn vị sử dụng mẫu Đơn đặt hàng để phục vụ mục đích nghiệm thu đơn hàng, nhưng thiếu thông tin số lượng đã giao.
 • Từ phiên bản R37 trở đi: Chương trình cho phép kế toán sửa mẫu đơn đặt hàng có thể bổ sung thông tin số lượng đã giao trên mẫu.

1. Cách thức sửa mẫu thêm thông tin số lượng đã giao như sau:

 • Vào Bán hàng\Đơn đặt hàng
 • Trên giao diện báo cáo, chọn chức năng Sửa mẫu => Tại giao diện Sửa mẫu:

  • Vào Dictionary\DataSources\MISADATASource\ReceivableDetailByInventoryItem, tìm đến tên trường QuantityDelivered và kéo vào vị trí cần hiển thị, nhấn biểu tượng  để lưu lại mẫu đã sửa.

   • Trường QuantityDelivered sẽ lấy thông tin Số lượng đã giao lên chứng từ Đơn đặt hàng
   • Mẫu Đơn đặt hàng sau khi sửa:

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.