1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R37
 5. Bổ sung thêm thông tin nhóm VTHH trên mẫu chứng từ Báo giá

Bổ sung thêm thông tin nhóm VTHH trên mẫu chứng từ Báo giá

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R37, chương trình cho phép kế toán lấy được trường thông tin “Nhóm VTHH” lên chứng từ Báo giá khi thực hiện sửa mẫu 

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R37: Khi sửa mẫu Báo giá không có trường thông tin “Nhóm VTHH” trong nguồn dữ liệu để sửa mẫu.
 • Từ phiên bản R37 trở đi: Khi sửa mẫu báo giá có thể lấy thông tin “Nhóm VTHH” trong nguồn dữ liệu để sửa mẫu.

1. Cách thức sửa mẫu thêm thông tin “Nhóm VTHH” như sau:

 • Vào Bán hàng\Báo giá
 • Trên giao diện Báo giá, chọn chức năng Sửa mẫu => Tại giao diện Sửa mẫu:

  • Vào Dictionary\DataSources\MISADATASource\ReceivableDetailByInventoryItem, tìm đến tên trường InventoryItemCategoryCode và kéo vào vị trí cần hiển thị, nhấn biểu tượng  để lưu lại mẫu đã sửa.

   • Trường InventoryItemCategoryCode sẽ lấy thông tin “Nhóm VTHH” lên chứng từ Báo giá
   • Mẫu Báo giá sau khi sửa:

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.