1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R37
 5. Cho phép kế toán chọn chi nhánh nào thì chỉ sử dụng danh mục kho chi nhánh

Cho phép kế toán chọn chi nhánh nào thì chỉ sử dụng danh mục kho chi nhánh

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R37, chương trình cho phép kế toán tùy chọn sử dụng chung hoặc riêng kho giữa các chi nhánh

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R37: Khi kế toán thực hiện thêm, sửa chứng từ và xem báo cáo đang lấy lên tất cả các kho của các chi nhánh mất thời gian để kế toán có thể chọn được đúng kho của chi nhánh đang làm việc.
 • Từ phiên bản R37 trở đi: Chương trình cho phép kế toán tùy chọn sử dụng chung hoặc riêng kho giữa các chi nhánh

1. Cách thức chọn dùng riêng kho:

 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh tích chọn dùng riêng danh mục Kho, sau đó chọn Áp dụng


Lưu ý
:
Trường hợp dữ liệu chuyển đổi nếu kho đã được sử dụng ở các chi nhánh khác nhau thì khi tích chọn dùng riêng kho kế toán phải xử lý các phát sinh thì mới chuyển sang dùng riêng được danh mục kho

2. Khi tích dùng riêng kho thì các chứng từ, báo cáo chỉ hiển thị các kho thuộc chi nhánh đang làm việc:

  • Vào Danh mục/Vật tư hàng hóa, chỉ hiển thị danh mục Kho của chi nhánh đang làm việc
  • Vào Mua hàng, thêm Chứng từ mua hàng, chọn Kho, chỉ hiển thị danh mục Kho của chi nhánh đang làm việc
 • Lưu ý: Các chứng từ nhập, xuất kho khác và báo cáo thuộc phân hệ kho cũng hiển thị tương tự.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.