1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R37
 5. Cho phép lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh

Cho phép lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R37, chương trình cho phép lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã phát hành, sau đó phát hiện có sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R37: Theo quy định TT32: Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Phiên bản R36 chưa thêm được hóa đơn điều chỉnh.
 • Từ phiên bản R37 trở đi: Chương trình cho phép lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã phát hành, sau đó phát hiện có sai sót.

1. Vào Hệ thống/Tùy chọn/Tùy chọn chung, tích chọn Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn điện tử/Đồng ý

2. Vào phân hệ Bán hàng/tab.Xuất hóa đơn, bổ sung thêm loại hóa đơn mới Hóa đơn điều chỉnh tại:


3. Thêm Hóa đơn điều chỉnh hiển thị giao diện như sau:

4. Nhập số liệu cần điều chỉnh/Cất

 • Lưu ý:

  • Hóa đơn điều chỉnh cho phép kế lên bảng kê mua vào, bán ra của các tờ khai thuế
  • Hóa đơn điều chỉnh cho phép thực hiện Điều chỉnh tăng, Điều chỉnh giảm và Điều chỉnh thông tin cho hóa đơn gốc.
  • Bắt buộc phải nhập lý do điều chỉnh và chọn tới hóa đơn cần điều chỉnh
  • Khi chọn loại Điều chỉnh thông tin thì không bắt buộc phải nhập thông tin chi tiết.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.