1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Các nhiệm vụ đã phát sinh của Khách hàng trên AMIS CRM 1.0 thì có trên AMIS CRM 2.0 không?
Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.