1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Các nhiệm vụ đã phát sinh của Khách hàng trên AMIS CRM 1.0 thì có trên AMIS CRM 2.0 không?

Các nhiệm vụ đã phát sinh của Khách hàng trên AMIS CRM 1.0 thì có trên AMIS CRM 2.0 không?

Trả lời

. Chương trình đã chuyển các Nhiệm vụ gắn trong Khách hàng của AMIS CRM 1.0 lên phần Ghi chú trong chi tiết Khách hàng trên AMIS CRM 2.0

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.