1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tiềm năng khi đã được sinh Cơ hội, Khách hàng thì còn ở Tiềm năng không?

Tiềm năng khi đã được sinh Cơ hội, Khách hàng thì còn ở Tiềm năng không?

Trả lời

Tiềm năng trên AMIS CRM 2.0 khi đã được sinh Cơ hội/ Khách hàng vẫn nằm ở Tiềm năng nhưng sẽ được chuyển vào danh sách Tiềm năng chuyển đổi. Không nằm trong các danh sách tiềm năng thông thường.

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.