1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Thêm Nhiệm vụ cho Khách hàng, Cơ hội như thế nào?

Thêm Nhiệm vụ cho Khách hàng, Cơ hội như thế nào?

Trả lời

Trên AMIS CRM 2.0, các giao dịch với Khách hàng bao gồm: Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi, Ghi chú. Để thêm các giao dịch với Khách hàng, Liên hệ, hiển thị giao diện chi tiết và thực hiện chức năng.

Thêm nhiệm vụ cho Khách hàng

1. Tại giao diện danh sách Khách hàng, chọn Khách hàng để xem thông tin chi tiết.

2. Tại giao diện chi tiết Khách hàng, thực hiện Thêm Nhiệm vụ cho Khách hàng tại Công việc đang thực hiện.

3. Hoặc tại giao diện chi tiết Chào hàng, thực hiện chọn Khách hàng, sau đó nhấn Thêm công việc và thực hiện Thêm nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi cho Khách hàng được chọn.

Thêm nhiệm vụ cho Cơ hội

1. Tại giao diện danh sách Cơ hội, chọn Cơ hội để xem thông tin chi tiết.

2. Tại giao diện chi tiết Cơ hội, thực hiện Thêm Nhiệm vụ cho Cơ hội tại Công việc đang thực hiện.

3. Hoặc tại giao diện danh sách Cơ hội, chọn giao diện Chăm sóc Cơ hội.

2. Sau đó chọn mục Nhiệm vụ và thực hiện thêm Nhiệm vụ cho Cơ hội.

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.