1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tiềm năng khi đã được sinh Cơ hội, Khách hàng thì còn ở Tiềm năng không?

Tiềm năng khi đã được sinh Cơ hội, Khách hàng thì còn ở Tiềm năng không?

Trả lời

Tiềm năng khi thực hiện sinh Cơ hội/Khách hàng sẽ mang toàn bộ thông tin liên quan như Ghi chú, Lịch sử nhiệm vụ, Cuộc gọi, Thẻ,… sang Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội.

Do dó:

  • Khi mở xem chi tiết Tiềm năng sẽ nhìn thấy thông báo Tiềm năng đã được chuyển đổi sang Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội tương ứng. Người dùng không thực hiện các giao dịch tại Tiềm năng này mà chuyển sang làm với Khách hàng, Liên hệ tương ứng.
  • Tiềm năng đã chuyển đổi vẫn còn tại danh sách Tiềm năng dù không làm gì được nhằm mục đích để kiểm tra trùng dữ liệu khi 1 tiềm năng mới được thêm vào hệ thống. Tránh trường hợp cùng 1 thông vừa có ở Tiềm năng, vừa có ở Liên hệ/Khách hàng.

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.