1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R25
  5. 7. Cải tiến cách thức tìm kiếm dữ liệu giúp công tác nhập liệu nhanh chóng hơn

7. Cải tiến cách thức tìm kiếm dữ liệu giúp công tác nhập liệu nhanh chóng hơn

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R25, chương trình cải tiến cách thức tìm kiếm đối tượng, hợp đồng, vật tư giúp công tác nhập liệu được nhanh chóng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R25:
    Khi kế toán gõ từ khóa để tìm kiếm dữ liệu trên các giao diện nhập liệu thì phần mềm thực hiện tìm kiếm luôn trong khi đang gõ, dẫn tới chương trình sẽ bị chậm nếu kế toán thao tác trên các dữ liệu lớn.
  • Từ phiên bản R25: Cải tiến cách thức tìm kiếm dữ liệu trên các giao diện nhập liệu như sau: khi kế toán nhập từ khóa tìm kiếm trên các combo như Khách hàng, Nhà cung cấp, Hợp đồng,… sau khi nhấn Enter để xác nhận đã nhập xong từ khóa thì chương trình mới bắt đầu thực hiện việc tìm kiếm.

Giả sử, khi thêm 1 chứng từ bán hàng, kế toán muốn tìm kiếm và nhập thông tin khách hàng là Bệnh viện Bãi Cháy thì thực hiện như sau:

1. Tại trường Khách hàng, kế toán gõ từ khóa tìm kiếm là Bãi Cháy. Trong quá trình gõ từ khóa, chương trình sẽ không thực hiện việc tìm kiếm.

2. Nhấn Enter, chương trình bắt đầu tìm kiếm khách hàng BV_BAICHAY đồng thời hiển thị các thông tin liên quan đã được khai báo của khách hàng.

      Lưu ý: Cải tiến này được áp dụng trên các giao diện nhập liệu có chứa các combo Đối tượng, Vật tư, Hợp đồng.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.