1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R25
  5. 2. Trên giao diện tìm hợp đồng (F3) có thêm thông tin địa chỉ để dễ dàng xác định được đúng hợp đồng cần thu tiền

2. Trên giao diện tìm hợp đồng (F3) có thêm thông tin địa chỉ để dễ dàng xác định được đúng hợp đồng cần thu tiền

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R25, khi tìm kiếm nhanh Hợp đồng bán trên các chứng từ, kế toán có thể dựa vào thông tin Địa chỉ của khách hàng để làm căn cứ chọn Hợp đồng được nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

    • Trước phiên bản R25: Trên các chứng từ có chọn chi tiết đến Hợp đồng bán, kế toán có thể dựa vào các thông tin như Số hợp đồng, Ngày ký, Khách hàng, Giá trị hợp đồng…
    • Từ phiên bản R25: Trên các giao diện tìm nhanh hợp đồng bán bổ sung thêm thông tin Địa chỉ của khách hàng để có thêm căn cứ chọn hợp đồng bán.

Giả sử, lập chứng từ phiếu thu có chọn đến hợp đồng bán.
1. Xổ danh sách Hợp đồng bán trên cột Hợp đồng bán sẽ hiển thị thêm thông tin Địa chỉ của khách hàng.

2. Hoặc khi nhấn F3 để tìm nhanh nhanh Hợp đồng bán, chương trình hiển thị thêm cột Địa chỉ của khách hàng đã khai báo trên hợp đồng bán.

Lưu ý: Thông tin Địa chỉ trên các giao diện tìm nhanh Hợp đồng bán là thông tin địa chỉ của khách hàng được khai báo trên hợp đồng bán không phải thông tin trên danh mục khách hàng.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.