1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R25
  5. 4. Cho phép kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB theo phần mềm HTKK 3.8.6

4. Cho phép kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB theo phần mềm HTKK 3.8.6

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R25, khi lập tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB), chương trình cho phép kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính để đáp ứng theo phần mềm HTKK 3.8.6

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R25: Trên Bảng kê bán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không có cột Đơn vị tính, đồng thời Tờ khai thuế TTĐB mẫu số 01/TTĐB, thông tin cột Đơn vị tính sẽ mặc định theo Đơn vị tính của Nhóm hàng hóa, dịch vụ nên khi kê khai hàng hóa, dịch vụ thì sẽ chỉ được phép kê khai một dòng. Dẫn đến không thể hiện được đúng thực tế phát sinh.
  • Từ phiên bản R25: Khi lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, phần mềm sẽ cho phép nhập mặt hàng theo Đơn vị tính. Cụ thể:

Giả sử, Lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 8 kèm phụ lục Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

1. Đối với Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung thêm cột Đơn vị tính, căn cứ lấy số liệu là các phát sinh trong kỳ của các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc kế toán có thể nhập tay trực tiếp.

2. Trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ căn cứ vào các thông tin, số liệu Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để lấy số liệu hoặc kế toán có thể nhập tay trực tiếp trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồng thời cho phép nhập 1 vật tư, hàng hóa, dịch vụ có thể kê khai nhiều dòng tương ứng với từng Đơn vị tính khác nhau.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.