1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R25
  5. 1. Khi phát hành Hóa đơn điện tử mới thực hiện cấp số hóa đơn, để các đối tác cũng như khách hàng không hiểu lầm là phần mềm đang không làm đúng quy định, đã cấp số hóa đơn rồi mà chưa ký điện tử

1. Khi phát hành Hóa đơn điện tử mới thực hiện cấp số hóa đơn, để các đối tác cũng như khách hàng không hiểu lầm là phần mềm đang không làm đúng quy định, đã cấp số hóa đơn rồi mà chưa ký điện tử

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R25, đối với các hóa đơn điện tử, việc cấp số hóa đơn sẽ được thực hiện đồng thời với phát hành hóa đơn để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R25: Việc cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử thực hiện độc lập, kế toán có thể cấp số hóa đơn mà chưa thực hiện phát hành hóa đơn điện tử.
  • Từ phiên bản R25: đối với các hóa đơn điện tử, việc cấp số hóa đơn sẽ được thực hiện đồng thời với phát hành hóa đơn điện tử.
    Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.