Cấp thuê bao/GPSD

1. Vào phân hệ Đơn hàng.

2. Trên giao diện Danh sách bản ghi đơn hàng, tích chọn đơn hàng, sau đó nhấn vào biểu tượng và chọn Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao.

3. Hoặc tại giao diện Chi tiết bản ghi của đơn hàng, nhấn vào biểu tượng và chọn Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao.

4. Giao diện Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao hiển thị, người dùng khai báo các thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.