Chọn vào chiến dịch (Đơn hàng)

Cho phép người dùng thêm các Đơn hàng đã được tích chọn trên danh sách vào Chiến dịch.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Đơn hàng.

2. Tích chọn đơn hàng, sau đó nhấn và chọn Chọn vào chiến dịch.

3. Chọn Chiến dịch, sau đó nhấn Chọn để thêm đơn hàng đó vào chiến dịch.

  • Người dùng có thể “Thêm nhanh chào hàng” ngay trên giao diện “Chọn chiến dịch” bằng cách nhấn Thêm chào hàng.

  • Khai báo thông tin chào hàng, sau đó nhấn Cất.

4. Nhấn Chọn để thêm đơn hàng vào chiến dịch.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.