Trộn mẫu Đơn hàng

Cho phép trộn thông tin đơn hàng với một mẫu đơn hàng có sẵn để gửi Email/gửi thư cho khách hàng.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Đơn hàng.

2. Tích chọn bản ghi muốn trộn mẫu, sau đó nhấn vào biểu tượng và chọn Trộn mẫu.

3. Trên giao diện Chọn mẫu, chương trình hiển thị tất cả các mẫu mà người dùng đã thêm. Tại đây, người dùng có thể:

  • Lọc mẫu theo loại mẫu Yêu thích, Tạo bởi tôi, Mẫu dùng chung hoặc Tất cả.
  • Nhấn vào biểu tượng để đánh dấu mẫu Yêu thích.
  • Di chuột tới dòng mẫu bất kỳ sẽ hiển thị chức năng Xem mẫu.

  • Nhấn Thêm mẫu để thêm mẫu mới.

  • Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất để hoàn tất việc thêm mẫu mới.

Lưu ý:

  • Đối với mẫu Word => Tải về file word trộn các trường thông tin đơn hàng tương ứng với các đơn hàng được chọn ghép thành 1 file word.
  • Đối với mẫu Excel => Tải về file Excel trộn các trường thông tin đơn hàng tương ứng với các đơn hàng được chọn ghép thành 1 file với nhiều sheet.
Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.