Sinh Đề nghị xuất hóa đơn

Đề nghị kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng theo nội dung đơn hàng. Người sử dụng có thể thực hiện sinh một hoặc sinh nhiều đề nghị xuất hóa đơn cho một hoặc nhiều đơn hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Sinh Đề nghị xuất hóa đơn

  • Vào phân hệ Đơn hàng.
  • Tích chọn đơn hàng, sau đó nhấn Đề nghị xuất hóa đơn.

  • Hiển thị giao diện sinh “Đề nghị xuất hóa đơn”, chương trình ngầm định lấy lên các thông tin: Khách hàng, Số đơn hàng, Số hợp đồng, Chiến dịch, Hàng hóa và Số tiền của đơn hàng.

  • Nhập các thông tin Đề nghị xuất hóa đơn, sau đó nhấn Cất để lưu lại thông tin.

Sinh hàng loạt Đề nghị xuất hóa đơn

Trường hợp muốn sinh hàng loạt đề nghị xuất hóa đơn cho nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc, người sử dụng thao tác như sau:

1. Trên danh sách đơn hàng, tích chọn các đơn hàng muốn sinh đề nghị xuất hóa đơn, sau đó nhấn Đề nghị xuất hóa đơn.

2. Lựa Chọn đề nghị xuất hóa đơn.

  • Nếu chọn Mỗi đơn hàng lẻ xuất 1 hóa đơn thì mỗi đơn hàng lẻ sẽ được xuất 1 hóa đơn.

  • Nếu chọn Xuất 1 hóa đơn cho các đơn hàng lẻ thì sẽ xuất 1 hóa đơn cho các đơn hàng lẻ.

3. Khai báo thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn tất việc sinh đề nghị xuất hóa đơn.

Lưu ý: Thông tin Đề nghị xuất hóa đơn vừa thêm sẽ được hiển thị tại giao diện danh sách của phân hệ Hóa đơn.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.