Đề nghị ghi doanh số

Giúp nhân viên kinh doanh thực hiện yêu cầu bộ phận kế toán ghi nhận doanh số kinh doanh cho đơn hàng của mình.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Đơn hàng phải là trạng thái Bản nháp hoặc Từ chối ghi thì mới được phép Đề nghị nghi doanh số.

1. Vào phân hệ Đơn hàng.

2. Trên giao diện Danh sách đơn hàng, tích chọn đơn hàng muốn Đề nghị ghi doanh số, sau đó nhấn Đề nghị ghi DS.

3. Hoặc trên giao diện Chi tiết bản ghi đơn hàng, chọn Đề nghị ghi DS.

4. Giao diện Đề nghị ghi nhận doanh số.

Lưu ý: Thông tin đơn hàng chương trình không cho phép chỉnh sửa.

  • Trường hợp có nhân viên được chia doanh số thì tích chọn Chia doanh số, sau đó chọn nhân viên được chia doanh số.
  • Di chuột vào dòng để hiển thị các chức năng Thêm dòng, Xóa dòng.

Nhấn Cất để hoàn thành việc ghi nhận doanh số.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.