1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Cho phép nhân sự ghi nhận thêm thông tin trong danh sách trường trộn của Thôi việc giúp tiết kiệm thời gian khi ban hành các quyết định thôi việc

Cho phép nhân sự ghi nhận thêm thông tin trong danh sách trường trộn của Thôi việc giúp tiết kiệm thời gian khi ban hành các quyết định thôi việc

Cho phép nhân sự ghi nhận thông tin Số quyết định thôi việc khi cập nhật thôi việc và Mã nhân viên, Số quyết định trong danh sách trường trộn của Thôi việc để có thể tiết kiệm thời gian khi ban hành các quyết định thôi việc.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R32 trở về trước: Khi lập quyết định thôi việc cho nhân viên, nhân sự phải nhập thủ công thông tin Số quyết định thôi việc của từng nhân viên mất nhiều thời gian thao tác.

Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình bổ sung thông tin Số quyết định thôi việc khi cập nhật nhân viên thôi việc và thông tin Mã nhân viên, Số quyết định trên danh sách trường trộn của Thôi việc giúp tiết kiệm thời gian khi ban hành các quyết định thôi việc. 

1. Khi nhân sự cập nhật thôi việc cho nhân viên:

Vào menu Thủ tục, chọn Thôi việc.

Chọn nhân viên làm thủ tục thôi việc và nhấn Cập nhật thôi việc.

Chương trình bổ sung thông tin Số quyết định

2. Ngoài ra, trên danh sách Thôi việc, chương trình bổ sung thêm cột Số quyết định.

Vào phân hệ Thủ tục, chọn Thôi việc

Trên danh sách Thôi việc, chương trình bổ sung thêm cột Số quyết định hiển thị thông tin Số quyết định thôi việc của nhân viên.

Lưu ý: Trường hợp không nhìn thấy cột Số quyết định, nhân sự thực hiện tùy chọn hiển thị cột này trên mẫu. Xem hướng dẫn thêm và sử dụng mẫu tại đây.

3. Khi xuất khẩu, chương trình cũng thể hiện được cột Số quyết định trên tệp xuất khẩu.

4. Khi nhân sự thiết lập mẫu trộn cho loại mẫu Thôi việc

Vào menu Danh mục, chọn Thiết lập mẫu trộn

Chọn loại mẫu Thôi việc, nhấn Soạn mẫu

Chương trình bổ sung trường trộn Số quyết định, Mã nhân viên giúp nhân sự không phải nhập thủ công các thông tin này, tiết kiệm thời gian khi ban hành các quyết định thôi việc.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.