1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Cho phép nhân sự thiết lập được tên hiển thị của email khi gửi email từ hệ thống AMIS.VN – Nhân sự

Cho phép nhân sự thiết lập được tên hiển thị của email khi gửi email từ hệ thống AMIS.VN – Nhân sự

Cho phép người dùng thiết lập được tên hiển thị của email được gửi từ hệ thống AMIS.VN – Nhân sự, khi gửi mail phần tên hiển thị sẽ hiển thị theo tên đã thiết lập.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R32 trở đi: Nhân sự có thể thiết lập được tên hiển thị của email được gửi từ hệ thống AMIS.VN – Nhân sự

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.

Tại mục 6. Tùy chọn Email, chương trình bổ sung thêm trường thông tin Tên hiển thị cho phép nhân sự thiết lập tên hiển thị của email được gửi từ hệ thống AMIS.VN – Nhân sự.

Lưu ý: Trường hợp người dùng thay đổi tên trong thiết lập của email: Chẳng hạn với địa chỉ email demo@gmail.com, người dùng thiết lập Tên hiển thị trên Tùy chọn Email là Công ty cổ phần Hòa Bình Xanh, nhưng trong thiết lập của email lại là Hòa Bình Xanh thì người dùng này nhận được email có tên hiển thị là Hòa Bình Xanh, còn những người sử dụng khác nhận email có tên hiển thị là Công ty cổ phần Hòa Bình Xanh).

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.