1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Cho phép nhân sự biết được thông tin nhân viên được điều chuyển công việc nhưng chưa thu hồi hết tài sản

Cho phép nhân sự biết được thông tin nhân viên được điều chuyển công việc nhưng chưa thu hồi hết tài sản

Cho phép nhân sự và quản lý tài sản biết được thông tin nhân viên điều chuyển công việc nhưng chưa thu hồi hết tài sản.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R32: Trường hợp khi nhân viên được điều chuyển đi bộ phận khác mà nhân sự thông báo điều chuyển muộn hoặc nhân viên quản lý tài sản đã thu hồi tài sản ngoài thực tế nhưng chưa phản ánh vào phần mềm, dẫn tới nhân viên đã được điều chuyển, tài sản thực tế đã bàn giao nhưng trên phần mềm AMIS.VN – Nhân sự tài sản vẫn thuộc nhân viên sử dụng điều chuyển đang sử dụng. Việc này dẫn tới thống kê sai số lượng của tài sản ở các văn phòng trên sổ sách so với thực tế.

Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình hiển thị thông báo cho nhân sự điều chuyển nhân viên mà chưa thu hồi hết tài sản đã cấp phát cho nhân viên. Đồng thời, nếu nhân sự vẫn xác nhận điều chuyển nhân viên thì chương trình thông báo cho cán bộ quản lý tài sản biết để kiểm soát tài sản mình quản lý.

Khi nhân sự thay đổi đơn vị công tác của nhân viên từ chi nhánh/công ty con này sang chi nhánh/công ty con khác. Xem hướng dẫn cách thay đổi quá trình công việc tại đây.

Trường hợp tài sản được cấp cho nhân viên chưa được thu hồi hết, chương trình sẽ hiển thị thông báo để nhân sự nắm được. Nhân sự có thể nhấn để tiếp tục thay đổi đơn vị công tác cho nhân viên.

Đồng thời, cán bộ phụ trách tài sản nhận được thông báo để thực hiện thu hồi tài sản cho nhân viên được thuyên chuyển sang vị trí khác.

Lưu ý: Chương trình gửi thông báo cho người quản lý tài sản dựa trên thông tin tài sản tương ứng với mã tài sản trên danh sách tài sản của Hồ sơ nhân viên/tab Tài sản

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.