1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Cho phép tính thời gian đi muộn của nhân viên bắt đầu từ khi kết thúc thời gian đã đăng ký trên đơn xin phép đi muộn/về sớm

Cho phép tính thời gian đi muộn của nhân viên bắt đầu từ khi kết thúc thời gian đã đăng ký trên đơn xin phép đi muộn/về sớm

Cho phép nhân sự tính số phút đi muộn/về sớm của nhân viên bắt đầu từ khi kết thúc thời gian đã đăng ký đi muộn/về sớm trên đơn.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R32: Chương trình tính thời gian đi muộn cho nhân viên dựa trên giờ bắt đầu ca làm. Trường hợp những nhân viên đã xin phép đi muộn đi làm muộn vẫn tính thời gian đi muộn từ đầu ca, dẫn đến nhân sự hàng ngày phải cập nhật thủ công số phút đi muộn của những nhân viên này mất nhiều thời gian.

Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình cải tiến cách tính thời gian đi muộn/về sớm của những nhân viên có đơn xin phép: Bắt đầu tính thời gian đi muộn/về sớm từ sau thời gian xin đi muộn/về sớm trên đơn.

Lưu ý: Đơn xin đi muộn, về sớm phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Có khai báo thời gian đăng ký đi muộn/về sớm
  • Có trạng thái là Đã duyệt
  • Ngày áp dụng trên đơn trùng với ngày trên bảng chấm công

Chẳng hạn, giờ hành chính của đơn vị bắt đầu từ 8:00 sáng, nhân viên nộp đơn xin đi muộn 60 phút đầu ca trên trang cá nhân. Xem thêm hướng dẫn cách nộp đơn xin đi muộn/về sớm tại đây.

Chương trình tự động lấy thông tin đơn xin đi muộn của nhân viên về phân hệ Lương – Thuế – Bảo hiểm, mục Quản lý thời gian/Quản lý đi muộn, về sớm

Đồng thời, khi xem bảng chấm công chi tiết theo thời gian, trường hợp nhân viên đi làm lúc 9:32 sáng, chương trình chỉ hiển thị nhân viên đã đi muộn 1:32 do nhân viên đã đăng ký đi muộn 60 phút đầu ca.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.