1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Nhân sự có thể in được tờ khai về Phụ lục gia đình cho các nhân viên chưa có Mã số BHXH thì thi đăng ký tham gia bảo hiểm

Nhân sự có thể in được tờ khai về Phụ lục gia đình cho các nhân viên chưa có Mã số BHXH thì thi đăng ký tham gia bảo hiểm

Theo công văn 3799/BHXH- BT của BHXH Việt Nam yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc nhằm quản lý thu, sổ thẻ và giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động thông qua một mã số duy nhất, trường hợp người lao động chưa có Mã số BHXH thì khi đăng ký tham gia bảo hiểm cần kê khai thêm phụ lục gia đình trên tờ khai TK1- TS. Đáp ứng công văn này, phần mềm AMIS.VN – Nhân sự có một số cải tiến trên chương trình..

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R32 trở đi

Trên chi tiết hồ sơ nhân viên, tại mục Thông tin công việc, nhân sự có thể khai báo thêm thông tin Mã số BHXH cho nhân viên.

Khi in tờ khai TK1-TS, chương trình tự động lấy thông tin mã số BHXH lên tờ khai để in và nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Thực hiện ghi tăng lao động mà trên hồ sơ của người lao động chưa có thông tin mã số bảo hiểm. Xem thêm hướng dẫn ghi tăng lao động tại đây.

Nhấn In, chọn Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT.

Chương trình tự động sinh thông tin Phụ lục: Thành viên hộ gia đình phục vụ công tác xuất tờ khai xml.

Lưu ý: Thông tin trên phụ lục được lấy theo thông tin người thân có Cùng sổ hộ khẩu được khai báo trên tab Gia đình của Hồ sơ nhân viên.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.