Chốt danh sách trúng tuyển

Sau khi trải qua các vòng phỏng vấn/thi tuyển, các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang vòng Trúng tuyển. Trường hợp số lượng các ứng viên đạt yêu cầu lại nhiều hơn so với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, nhân sự cần chọn ra những ứng viên có tố chất nổi bật và phù hợp nhất với đơn vị, từ đó chốt danh sách ứng viên trúng tuyển cuối cùng.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thực hiện

Vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào đợt tuyển dụng và chọn Xem chi tiết các vòng tuyển dụng (hoặc nhấn đúp chuột vào đợt tuyển dụng).

Chọn tab vòng Trúng tuyển.

Căn cứ vào thông tin ứng viên và kết quả các vòng phỏng vấn/thi tuyển, nhân sự chọn ra những ứng viên trúng tuyển cuối cùng. Đối với các ứng viên được chọn, nhấn chuột phải vào ứng viên đó và chọn Chuyển sang tiếp nhận và định hướng (có thể thực hiện một lúc nhiều ứng viên).

Chương trình ngầm định lấy lên thông tin tuyển dụng tương ứng với từng ứng viên, có thể chỉnh sửa lại các thông tin: Vị trí tuyển dụng, Đơn vị công tác, Ngày tiếp nhậnGhi chú (nếu cần).

Lưu ý: Nhấn Chọn ứng viên để chọn thêm ứng viên trúng tuyển hoặc nhấn Loại bỏ để loại ứng viên đã chọn khỏi danh sách.

Nhấn Đồng ý, chương trình đồng thời thực hiện:

  • Chuyển trạng thái của ứng viên thành Chuyển sang tiếp nhận và định hướng.
  • Chuyển hồ sơ ứng viên sang danh sách ứng viên của đợt tuyển dụng tương ứng trên phân hệ Tiếp nhận.

Lưu ý:

  • Các ứng viên có trạng thái Trúng tuyển thì mới được phép Chuyển sang tiếp nhận và định hướng.
  • Có thể in Danh sách ứng viên trúng tuyển bằng cách nhấn In.
  • Có thể nhấn chuột phải và chọn Chọn từ nguồn dự trữ các ứng viên đã trúng tuyển từ các đợt tuyển dụng trước, nhưng do các đợt tuyển dụng đó số lượng tuyển bị giới hạn hoặc tại thời điểm trúng tuyển ứng viên không thể đi làm để bổ sung vào danh sách ứng viên trúng tuyển đợt này.
  • Đối với những ứng viên không được chọn, nhân sự nhấn chuột phải vào ứng viên đó và chọn Chuyển sang nguồn dự trữ, để phục vụ cho các đợt tuyển dụng tiếp theo.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.