Đánh giá hiệu quả tuyển dụng

Sau khi kết thúc đợt tuyển dụng, nhân sự thực hiện đánh giá hiệu quả tuyển dụng để xem xét và đề xuất thay đổi quy trình, chính sách trong tuyển dụng. Từ đó nâng cao chất lượng tuyển dụng và tiết kiệm chi phí cho công ty.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các trường hợp nghiệp vụ

Nhân sự có thể đánh giá hiệu quả tuyển dụng qua các trường hợp sau:

Khảo sát ý kiến ứng viên

Để thực hiện được chức năng này đợt tuyển phải tích chọn Thực hiện khảo sát ý kiến ứng viên về đợt tuyển dụng và nhập hạn khảo sát. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Sau khi kết thúc đợt tuyển dụng, ứng viên thực hiện khảo sát trên trang tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nhân sự tổng hợp kết quả khảo sát bằng cách:

Vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào đợt tuyển dụng, sau đó chọn Xem chi tiết các vòng tuyển dụng (hoặc nhấn đúp chuột vào đợt tuyển dụng).

Nhấn Kết quả khảo sát.

Lưu ý: Có thể nhấn Kết xuất để kết xuất kết quả khảo sát ra file Excel hoặc PDF.

Phân tích chi tiết Đợt tuyển dụng, Chất lượng ứng viên, Chi phí tuyển dụng

Dựa vào các báo cáo, biểu đồ phân tích chi tiết về đợt tuyển dụng, chất lượng ứng viên và chi phí tuyển dụng, nhân sự thực hiện đánh giá hiệu quả của đợt tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Ngoài ra nhân sự có thể xem nhanh biểu đồ Phân tích hiệu quả tuyển dụng trên Bàn làm việc bằng cách thiết lập hiển thị Biểu đồ phân tích hiệu quả tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.