Chuyển sang nguồn dự trữ

Cho phép nhân sự chuyển hồ sơ ứng viên chưa đạt yêu cầu hoặc từ chối đi làm từ các đợt tuyển dụng vào nguồn dự trữ, để có thể bổ sung vào các đợt tuyển dụng khác.

Cách thực hiện

Nhân sự có thể thực hiện chức năng này tại:

  • Phân hệ Tuyển dụng: Trên danh sách ứng viên hoặc tại các vòng phỏng vấn/thi tuyển bất kỳ. 
  • Phân hệ Tiếp nhận: Trên danh sách tiếp nhận.
  • Phân hệ Hồ sơ: Trên danh sách Hồ sơ nhân viên.

Lưu ý: Chỉ thực hiện được chức năng trên với các hồ sơ có trạng thái như sau:

  • Trên phân hệ Tuyển dụng: hồ sơ có trạng thái khác Chuyển sang tiếp nhận và định hướng.
  • Trên phân hệ Tiếp nhận: hồ sơ có trạng thái Từ chối đi làm
  • Trên phân hệ Hồ sơ: hồ sơ có trạng thái Từ chối đi làm.

Chọn ứng viên muốn chuyển (có thể chọn nhiều ứng viên cùng lúc), nhấn chuột phải và chọn Chuyển sang nguồn dự trữ.

Trường hợp hồ sơ chuyển có trùng thông tin Email hoặc Số CMND/Thẻ căn cước với các hồ sơ trong nguồn dự trữ sẽ hiển thị.

Tích chọn Xác nhận chuyển nếu muốn chuyển hồ sơ và tích chọn Ghi đè nếu muốn ghi đè thông tin lên hồ sơ trùng.

Nhấn Đồng ý thông tin hồ sơ ứng viên sẽ được chuyển vào Nguồn dự trữ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.