Quản lý nguồn dự trữ

Cho phép nhân sự quản lý danh sách ứng viên chưa đạt yêu cầu hoặc từ chối đi làm từ các đợt tuyển dụng, để có thể bổ sung vào các đợt tuyển dụng khác.

Cách thực hiện

Sau khi nhân sự chuyển ứng viên vào nguồn dự trữ, hồ sơ ứng viên sẽ chuyển vào danh sách nguồn dự trữ.

1. Vào phân hệ Tuyển dụng\Nguồn dự trữ.

2. Có thể thêm hoặc sửa các thông tin của ứng viên.

Lưu ý: Việc thêm hoặc sửa thông tin của ứng viên thực hiện tương tự như trên đợt tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.