Ghi kết quả thi tuyển

Sau khi các ứng viên tham gia phỏng vấn/thi tuyển, nhân sự ghi kết quả vào chương trình và đánh dấu những ứng viên được tham gia vòng tiếp theo.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các trường hợp nghiệp vụ

Ghi kết quả cho từng ứng viên

Vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào đợt tuyển dụng và chọn Xem chi tiết các vòng tuyển dụng (hoặc nhấn đúp chuột vào đợt tuyển dụng).

Chọn tab vòng tuyển dụng/thi tuyển muốn ghi kết quả.

Chọn ứng viên, nhấn chuột phải và chọn Ghi kết quả Phỏng vấn/Thi tuyển.

Nhập kết quả trên tab Kết quả Phỏng vấn/Thi tuyển. Nếu ứng viên đủ điều kiện tham gia vòng tiếp theo thì tích chọn Chuyển sang vòng kế tiếp.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Có thể xem lại thông tin ứng tuyển của ứng viên bằng cách chọn tab Thông tin ứng tuyển.

 • Có thể ghi kết quả cho ứng viên bằng cách chọn tab Quá trình tuyển dụng và nhấn Ghi kết quả.

Ghi kết quả cho hàng loạt ứng viên

Vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào đợt tuyển dụng và chọn Xem chi tiết các vòng tuyển dụng (hoặc nhấn đúp chuột vào đợt tuyển dụng).

Chọn tab vòng tuyển dụng/thi tuyển muốn ghi kết quả.

Nhấn chuột phải và chọn Ghi kết quả hàng loạt.

Nhập kết quả cho các ứng viên trên danh sách. Nếu ứng viên đủ điều kiện tham gia vòng tiếp theo thì tích chọn Chuyển sang vòng kế tiếp.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Có thể thêm hoặc bớt ứng viên bằng cách nhấn chuột phải, chọn Chọn ứng viên hoặc Loại bỏ.
 • Có thể thay đổi nhanh trạng thái chuyển sang vòng kế tiếp bằng cách nhấn chuột phải, chọn Chuyển sang vòng kế tiếp hoặc Không chuyển sang vòng kế tiếp.

Nhập khẩu kết quả Phỏng vấn/Thi tuyển

Vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào đợt tuyển dụng và chọn Xem chi tiết các vòng tuyển dụng (hoặc nhấn đúp chuột vào đợt tuyển dụng).

Chọn tab vòng tuyển dụng/thi tuyển muốn ghi kết quả.

Nhấn chuột phải và chọn Nhập khẩu kết quả Phỏng vấn/Thi tuyển. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý:

Đối với các ứng viên được ghi kết quả thành công, chương trình thực hiện:

 • Ứng viên được chuyển sang vòng kế tiếp:
  • Chuyển thông tin ứng viên sang vòng kế tiếp và loại bỏ thông tin của ứng viên ở vòng ghi kết quả.
  • Nếu vòng kế tiếp là vòng Trúng tuyển thì chuyển trạng thái của ứng viên thành Trúng tuyển.
  • Sinh thông tin kết quả phỏng vấn/tuyển dụng trên tab Quá trình tuyển dụng.
 • Ứng viên không được chuyển sang vòng kế tiếp:
  • Chuyển trạng thái của ứng viên thành Không trúng tuyển.

Đối với những hồ sư ứng viên có kết quả thi tốt và không cần phải tham gia các vòng thi tuyển tiếp theo, nhân sự có thể nhấn chuột phải và chọn Chấp nhận tuyển dụng để hồ sơ chuyển luôn sang vòng Trúng tuyển.

Đối với những hồ sư ứng viên có kế quả thi không đạt, nhân sự có thể nhấn chuột phải và chọn Chuyển sang nguồn dự trữ để phục vụ cho các đợt tuyển dụng khác.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.