Công trình

1. Nội dung

Quản lý các công trình phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo công trình, theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ và công nợ theo từng công trình.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo từng công trình, hạng mục công trình
1. Vào menu Danh mục\Công trình\Công trình.
2. Nhấn Thêm.


3. Khai báo thông tin chi tiết về Công trình => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 • Tích chọn Công trình => áp dụng với công trình có chứa nhiều hạng mục công trình, hoặc là một công trình độc lập.

 • Tích chọn Hạng mục công trình => áp dụng với công trình là hạng mục của một công trình khác.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin công trình đã khai báo.
 • Với các công trình không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.

2.2. Nhập khẩu danh sách công trình, hạng mục công trình từ tệp excel
Nhấn Nhập khẩu trên danh sách công trình, hạng mục công trình.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

2.3. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ công trình cha sang công trình con hoặc từ công trình này sang công trình khác
(Chức năng này chỉ thực hiện được khi có mạng Internet).
1. Chọn 
Chuyển phát sinh trên danh sách công trình.


2. Khai báo công trình/hạng mục công trình cần chuyển dữ liệu đi và công trình/hạng mục công trình được chuyển dữ liệu đến.

 • Chuyển từ danh mục: tích chọn công trình/hạng mục công trình cần chuyển dữ liệu đii => Có thể chuyển đổi dữ liệu cho một hoặc hoặc nhiều công trình/hạng mục công trình vào cùng một công trình/hạng mục công trình .
 • Chuyển đến danh mục: chọn công trình/hạng mục công trình cần chuyển dữ liệu đến và lựa chọn chuyển tất cả dữ liệu phát sinh hay chỉ chuyển trong một khoảng thời gian nào đó.  

3. Nhấn Thực hiện. 
Lưu ý:

 • Sử dụng chức năng Chọn danh mục cha có phát sinh, chương trình sẽ lấy lên các công trình/hạng mục công trình cha đã có phát sinh dữ liệu trực tiếp trên các loại này. Và sau khi tích chọn công trình/hạng mục công trình cha, chương trình sẽ tự động tích chọn các công trình/hạng mục công trình này tại mục Chuyển từ danh mục. Đồng thời hủy bỏ các công trình/hạng mục công trình đã được tích chọn trước đó.

 • Chương
  trình chỉ cho phép chuyển các dữ liệu đã được đồng bộ lên Cloud và
  không cho phép chuyển các dữ liệu đã được khóa sổ kỳ kế toá


  Cập nhật 05/12/2019
  

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

  Bài viết liên quan

  Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
  Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.