Đăng ký tài khoản MISA ID

1. Truy cập vào trang Web: https://id.misa.com.vn

2. Nhấn Đăng ký ngay.

3. Khai báo thông tin Đăng ký tài khoản.

Trường hợp 1: Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISA, đã kích hoạt tài khoản. Chương trình hiển thị thông báo, người dùng nhấn Đăng nhập để đăng nhập phần mềm.

Trường hợp 2: Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISA nhưng chưa kích hoạt tài khoản.

  • Chương trình hiển thị thông báo, người dùng nhấn vào đây để kích hoạt tài khoản.

  • Nhập Mã xác nhận được gửi về Số điện thoại đăng ký, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn thành việc kích hoạt tài khoản.

Lưu ý: Các trường hợp liên quan đến Email như: “Email đã đăng ký tài khoản MISA, đã kích hoạt tài khoản” hoặc “Email đã đăng ký tài khoản MISA nhưng chưa kích hoạt” thì cách thực hiện tương tự như 2 trường hợp Số điện thoại ở trên.

Trường hợp 3: Số điện thoại chưa đăng ký tài khoản MISA.

  • Nhấn Đăng ký.
  • Nhập Mã xác nhận được gửi đến Số điện thoại hoặc Email vừa nhập ở trên.
  • Nhấn Xác nhận.

4. Sau khi đăng ký xong, sử dụng tài khoản MISA ID là Số điện thoại/Email và Mật khẩu đã khai báo ở trên để đăng nhập vào phần mềm.

Cập nhật 09/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.