Giới thiệu về tài khoản MISA ID

MISA ID là tài khoản dùng cho Khách hàng của MISA. Mỗi khách hàng chỉ có một tài khoản MISA ID duy nhất được xác thực theo Số điện thoại và Email của chính khách hàng. Khách hàng sẽ sử dụng tài khoản duy nhất này để đăng nhập vào tất cả các phần mềm của MISA như:

  • AMIS.VN – Kế toán
  • AMIS.VN – Nhân sự
  • Ứng dụng Tuyển dụng
  • Ứng dụng Công việc

Nếu đã có tài khoản đăng nhập vào một phần mềm bất kỳ của MISA như AMIS.VN; ứng dụng Tuyển dụng… thì có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào các phần mềm khác của MISA.

Cập nhật 09/05/2020

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan