Giới thiệu về tài khoản MISA ID

MISA ID là tài khoản dùng cho Khách hàng của MISA. Mỗi khách hàng chỉ có một tài khoản MISA ID duy nhất được xác thực theo Số điện thoại và Email của chính khách hàng. Khách hàng sẽ sử dụng tài khoản duy nhất này để đăng nhập vào tất cả các phần mềm của MISA như:

  • AMIS.VN – Kế toán
  • AMIS.VN – Nhân sự
  • Ứng dụng Tuyển dụng
  • Ứng dụng Công việc

Nếu đã có tài khoản đăng nhập vào một phần mềm bất kỳ của MISA như AMIS.VN; ứng dụng Tuyển dụng… thì có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào các phần mềm khác của MISA.

Cập nhật 09/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.