Nâng cấp bảo mật tài khoản

Khi đăng nhập vào phần mềm, nếu tài khoản đăng nhập chưa tích hợp tài khoản MISA, chương trình sẽ yêu cầu Nâng cấp bảo mật tài khoản để có tài khoản MISA đăng nhập vào phần mềm:

1. Đăng nhập vào phần mềm, xuất hiện giao diện Nâng cấp bảo mật tài khoản.

  • Khai báo các thông tin theo yêu cầu. (Trong đó Số điện thoại sẽ được dùng để nhận mã kích hoạt và làm Tên đăng nhập vào phần mềm).
  • Nhấn Tiếp tục.

Nếu SĐT đã đăng ký tài khoản MISA thì nhập Mật khẩu để đăng nhập.

Lưu ý:

  • Nếu không nhớ mật khẩu, nhấn Quên mật khẩu để lấy lại. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Từ lần đăng nhập sau Người dùng sử dụng tài khoản MISA ID đã có để đăng nhập vào AMIS.

Nếu SĐT chưa có đăng ký tài khoản MISA: Nhập Mật khẩu (làm mật khẩu đăng nhập phần mềm AMIS).

  • Nhập Mã xác thực (được gửi đến số điện thoại đăng nhập của người dùng).
  • Nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Từ lần đăng nhập sau Người dùng sử dụng tài khoản:

  • Tên đăng nhập là Số điện thoại hoặc Mã người dùng (do admin khai báo khi thêm người dùng)
  • Mật khẩu là mật khẩu người dùng nhập ở trên.

2. Chương trình hiển thị thông báo nâng cấp bảo mật tài khoản thành công.

3. Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA ID trên email thông báo.
Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA ID cần Cập nhật thông tin cá nhân như: Thay đổi Email, Số điện thoại; Cập nhật bổ sung, thay đổi các thông tin cá nhân khác; Xem lịch sử hoạt động của tài khoản…

Cập nhật 09/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.