Đổi mật khẩu truy cập

Cho phép thay đổi mật khẩu MISA ID trên hệ thống AMIS.VN.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Thay đổi mật khẩu.

Đăng nhập lại tài khoản MISA ID.

Tại mục “Thông tin tài khoản”, dòng “Mật khẩu”, chọn Thay đổi.

Nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mớiXác nhận mật khẩu.

Nhấn Lưu lại.

Lưu ý: Để cập nhật các thông tin khác như Email, Số điện thoại,… Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 09/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.