Đánh lại số hợp đồng

Cho phép đánh lại số hợp đồng nhiều bản ghi trên danh sách Đơn hàng.

Lưu ý: Để có thể Đánh lại được số hợp đồng thì Đơn hàng phải có trạng thái ghi doanh số là Bản nháp hoặc Từ chối ghi.

Hướng dẫn thực hiện

Trên danh sách Đơn hàng, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi muốn Đánh lại số hợp đồng, sau đó nhấn và chọn Đánh lại số hợp đồng.

Thực hiện Đánh lại số hợp đồng mới.

Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin Số hợp đồng tương ứng cho các Đơn hàng được chọn.

Cập nhật 07/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.