Đề nghị hủy doanh số

Cho phép người dùng có thể hủy được 1 phần hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng đã ghi nhận để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu.

Lưu ý: Tất cả các bản ghi được chọn phải thỏa mãn điều kiện dưới đây thì mới được phép Đề nghị hủy doanh số.

  • Tình trạng ghi doanh số phải là Đã ghi
  • Người dùng phải có quyền Sửa

Hướng dẫn thực hiện

Trên danh sách Đơn hàng, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi muốn Đề nghị hủy doanh số, sau đó nhấn và chọn Đề nghị hủy doanh số.

Chọn Ngày đề nghị hủy doanh số và có thể cập nhật thông tin Doanh số hưởng mới, Ghi chú (nếu có).

Nhấn Cất, chương trình sẽ:

  • Tại Danh sách liên quan/Ghi nhận doanh số, hiển thị lên các dòng thông tin tương ứng từ Thông tin hủy doanh số của giao diện Đề nghị hủy doanh số.
  • Tự động cập nhật thông tin sang AMIS.VN – Kế toán và cập nhật ngược lại thông tin từ AMIS.VN – Kế toán sang AMIS CRM.
Cập nhật 07/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.