Điều chuyển tài sản

Cho phép quản lý tài sản lập các chứng từ điều chuyển tài sản, đồng thời cho phép nhận các đơn điều chuyển tài sản từ chi nhánh, văn phòng khác về đơn vị mình.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Lập biên bản điều chuyển

Quản lý tài sản muốn điều chuyển tài sản sẽ thực hiện như sau:

Vào menu Điều chuyển và nhấn Thêm (hoặc vào menu Tài sản, nhấn chuột phải và chọn Điều chuyển).

Khai báo thông tin chứng từ điều chuyển và thông tin điều chuyển.

Nhấn Chọn tài sản.

Tích chọn các tài sản điều chuyển và nhấn Đồng ý.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Có thể loại bỏ tài sản trên biên bản điều chuyển bằng cách nhấn Loại bỏ.
  • Chỉ có thể điều chuyển những tài sản có trạng thái là Chưa sử dụng.

Tiếp nhận tài sản điều chuyển

Đối với quản lý tiếp nhận tài sản sẽ thực hiện như sau:

Vào menu Điều chuyển, chọn biên bản điều chuyển và nhấn Nhận tài sản.

Nhấn , chương trình thực hiện chuyển tài sản theo nội dung biên bản điều chuyển.

Lưu ý:

  • Trường hợp nội dung biên bản điều chuyển không đúng, nhấn Từ chối nhận tài sản để hủy việc điều chuyển tài sản.
  • Có thể chuyển trạng thái của biên bản điều chuyển từ Đã nhận tài sản sang Từ chối nhận tài sản và ngược lại.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.