Ghi tăng tài sản

Cho phép quản lý tài sản ghi nhận tài sản vào hệ thống để theo dõi và quản lý.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Trường hợp nghiệp vụ

Ghi tăng từng tài sản

1. Vào menu Tài sản, nhấn Ghi tăng\Ghi tăng.

2. Khai báo thông tin tài sản.

Mã tài sản: Chương trình tự động tăng mã tài sản theo đơn vị quản lý và loại tài sản giúp khai báo nhanh chóng hơn. Ví dụ, tại đơn vị đang có các mã tài sản như sau:

 • Tại Văn phòng Hà Nội, có loại tài sản Chuột máy tính, Mã tài sản: HN.MOU.18.002 và Bàn phím, Mã tài sản: HN.KEY.18.001.
 • Tại Văn phòng Hồ Chí Minh, có loại tài sản Chuột máy tính, Mã tài sản: HCM.MOU.18.002.
 • Khi quản lý tài sản ghi tăng tài sản chuột máy tính:
  • Tại Văn phòng Hà Nội, chương trình tự động tăng mã tài sản là HN.MOU.18.003.
  • Tại Văn phòng Hồ Chí Minh, mã tài sản được tăng là HCM.MOU.18.003

Lưu ý:

 •  Chương trình tự động tăng mã tài sản với các đơn vị quản lý là cấp Tập đoàn, Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Văn phòng, Trung tâm.
 • Trường hợp đơn vị quản lý chưa có tài sản, chương trình ngầm định mã tài sản theo cơ cấu tổ chức cấp cao hơn gần nhất, Quản lý tài sản có thể sửa lại.

Vị trí địa lý: Trường hợp đơn vị quản lý có nhiều địa điểm làm việc khác nhau, chọn vị trí địa lý của tài sản giúp phục vụ cho công tác kiểm đếm tài sản.

Nhấn Cất.

Ghi tăng theo lô

1. Vào menu Tài sản, nhấn Ghi tăng\Ghi theo lô.

2. Khai báo thông tin tài sản.

Số lượng: Nhập số lượng tài sản cần ghi tăng

Mã tài sản: Chương trình tự động tăng mã tài sản theo đơn vị quản lý và loại tài sản giúp khai báo nhanh chóng hơn. Ví dụ, tại đơn vị đang có các mã tài sản như sau:

 • Tại Văn phòng Hà Nội, có loại tài sản Chuột máy tính, Mã tài sản được thêm gần nhất là: HN.MOU.18.002 và loại tài sản Bàn phím, Mã tài sản được thêm gần nhất là: HN.KEY.18.001
 • Tại Văn phòng Hồ Chí Minh, có loại tài sản Chuột máy tính, Mã tài sản được thêm gần nhất là: HCM.MOU.18.002
 • Khi quản lý tài sản ghi tăng theo lô tài sản chuột máy tính:
  • Tại Văn phòng Hà Nội, chương trình tự động tăng mã tài sản với các thông tin: Tiền tố: HN.MOU.18; Giá trị bắt đầu phần số: 3; Độ dài phần số: 3
  • Tại Văn phòng Hồ Chí Minh, chương trình tự động tăng mã với các thông tin: Tiền tố: HCM.MOU.18; Giá trị bắt đầu phần số: 3; Độ dài phần số: 3

Lưu ý:

 • Chương trình tự động tăng mã tài sản với các đơn vị quản lý là cấp Tập đoàn, Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Văn phòng, Trung tâm.
 • Trường hợp đơn vị quản lý chưa có tài sản, chương trình ngầm định mã tài sản theo cơ cấu tổ chức cấp cao hơn gần nhất, Quản lý tài sản có thể sửa lại.

Vị trí địa lý: Trường hợp đơn vị quản lý có nhiều địa điểm làm việc khác nhau, chọn vị trí địa lý của tài sản giúp phục vụ cho công tác kiểm đếm tài sản

Nhấn Cất.

Nhập khẩu tài sản

Vào menu Tài sản, nhấn Tiện ích\Nhập khẩu.

Xem hướng dẫn cách nhập nhẩu chi tiết tại đây.

Lưu ý:

 • Trường hợp ghi tăng tài sản cho Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Văn phòng, Trung tâm, chương trình tự động tăng mã tài sản theo tài sản có mã lớn nhất tại cơ cấu tổ chức của tài sản.
 • Sau khi ghi tăng, tài sản sẽ được chuyển vào tab Chưa sử dụng và có trạng thái là Chưa sử dụng.
 • Trường hợp muốn cập nhật thông tin cho nhiều tài sản thì nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trường hợp muốn ghi tăng tài sản có thông tin trùng với tài sản đã có thì chọn tài sản và nhấn Nhân bản.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.