Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

1. Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331… Tổng số tiền giảm giá hàng mua
Có TK 156, 152, 153 (Nếu hàng mua về còn tồn kho)
Có TK 621, 623, 627, 641,642, 154, 241, 242, 211… (Phần tương ứng hàng đã xuất dùng)
Có TK 632 (Phần tương ứng hàng đã xuất bán)
Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

Đối với hàng mua trong nước:

 1. Đơn vị và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.
 2. Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng.
 3. Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán.
 4. Trường hợp nhà cung cấp trả lại bằng tiền gửi thì kế toán căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng để ghi nhận tiền về.
 5. Trường hợp nhà cung cấp chưa trả lại tiền hoặc trước đó chưa thanh toán cho nhà cung cấp thì kế toán hạch toán ghi giảm công nợ và hàng tồn kho hoặc chi phí.

Đối với hàng nhập khẩu:

 1. Đơn vị thỏa thuận với nhà cung cấp về việc giảm giá hàng mua, nhà cung cấp đồng ý thì gửi Văn bản chấp nhận giảm giá.
 2. Kế toán nhận được văn bản thì thực hiện làm thủ tục hoàn thuế đối với phần hàng mua nhấp khẩu được giảm giá với cơ quan Hải quan, thuế được xét hoàn lại là thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp tương ứng với giá trị giảm giá hàng bán.
 3. Kế toán căn cứ vào biên bản ghi nhận giảm giá hàng nhập khẩu để điều chỉnh giảm hàng trong kho, hoặc chi phí; căn cứ vào thủ tục xuất khẩu trả lại đã được hải quan chấp nhận thực hiện điều chỉnh công nợ nhà cung cấp hoặc ghi nhận tiền về trong trường hợp NCC chuyển trả lại tiền.

3. Ví dụ

Ngày 19/01/2017, khi nhập kho 5 chiếc điện thoại LG G4 Stylus mua của công ty TNHH Minh Anh, đơn vị phát hiện 1 chiếc điện thoại trong số lô hàng bị xước vỏ. Công ty TNHH Minh Anh cho nhân viên đến kiểm tra lại hàng và đồng ý giảm giá 800.000đ trên tổng giá trị hàng mua.

4. Xem phim hướng dẫn
 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Giảm giá hàng mua (hoặc vào tab Giảm giá hàng mua, nhấn Thêm).

2. Chọn phương thức thanh toán và tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho.

3. Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua được giảm giá theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  để chọn chứng từ mua hàng từ trong danh sách.

  • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng  để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng: 
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn mặt hàng được giảm giá và nhấn Đồng ý.

4. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ giảm giá hàng mua như: số lượng hàng được giảm, giá trị giảm,…

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu lựa chọn phương thức thanh toán là Thu tiền mặt, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.